Kamila Fyda-Sikorska - główny artysta i koordynator projektu. Ukończyła Liceum Plastyczne w Jelenie Górze na kierunku Szkło Artystyczne. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, kierunek Wzornictwo, specjalność Projektowanie Szkła, temat pracy dyplomowej „Szklane nakrycia głowy jako próba kreacji artystycznej”. Ukończyła Policealne Studium Wizażu i Stylizacji we Wrocławiu. Od siedmiu lat zawodowo zajmuje się wizażem, stylizacją, charakteryzacją, pracuje z młodzieżą, z seniorami, osobami niedosłyszącymi. Projektuje i tworzy kapelusze oraz inne nakrycia głowy, które wielokrotnie prezentowała na pokazach mody i innych wydarzeniach artystycznych.
Prowadzi zajęcia z wizażu i charakteryzacji w szkołach ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie oraz w Policealnym Studium Dizajnu i Fotografii ABRYS.

 

Małgorzata Madej - zajmuje się częścią koncertową projektu i udostępnieniem sceny dla wrocławskiej młodzieży. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Filozofii, Szkołę Animatorów Kultury "Skiba" i Podyplomowe Studia Socjoterapii na DSW.  Jest nauczycielem etyki w Zespole Szkół 23 we Wrocławiu. Ma wieloletnie doświadczenie współpracy ze Stowarzyszeniem Emaus wspierające osoby z wychodzenia z bezdomności, prowadziła warsztaty animacji filozoficznych w kilku wrocławskich przedszkolach, współpracuje ze Stowarzyszeniem Semper Avantii w ramach edukacji międzykulturowej.