STWÓRZ KAPELUSZ

Serdecznie zapraszamy na warsztaty tworzenia kapeluszy 20 maja 2015 roku.

Uczestnicy warsztatów zobowiązują się do wspólnej Parady Kapeluszników w dniu Finałowym 20 czerwca 2015 roku o godzinie 15:00.

 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
Wszystkie warsztaty, prezentacje odbędą się na ulicy Robotniczej 36 we Wrocławiu. Dla każdego uczestnika warsztatów oraz opiekunów zapewniamy objad oraz wodę, herbatę, kawę.

PROWADZĄCY WARSZTATY"
1) Irmina Helak - warsztaty tworzenia Kładki Kapeluszników
2) Kamila Fyda-Sikorska - warsztaty tworzenia nakryć głowy
3) Karolina Rajna - wykład na temat historii mostów i kładek

HARMONOGRAM WARSZTATÓW:
1) wykład na temat historii mostów i kładek we Wrocławiu - 45 min
2) warsztat tworzenia KŁADKI KAPELUSZNIKÓW - 3x45 min=2:15min
3) warsztat tworzenia nakryć głowy - 3x45min=2:15min

1) 9:00-9:45 wykład na temat historii mostów i kładek
2) 9:50-12:05 warsztat tworzenia nakryć głowy
3) 12:05-12:30 przerwa na poczęstunek
4) 12:30-14:45 warsztat tworzenia kładki
INFORMACJE O PROJEKCIE W RAMACH PROGRAMU MOSTY:
KŁADKA KAPELUSZNIKÓW

W projekt zaangażowane są organizacja pozarządowa Towarzystwo Edukacji Otwartej, szkoły ALA Autorskie Licea Artystyczne, Policealne studium Dizajnu i Fotografii ABRYS oraz Zespól Szkół nr 23 z Wrocławia.
 
Nieistniejąca już Kładka Kapeluszników powstanie na skrzyżowaniu ulicy Kazimierza Wielkiego z ciągiem ulic Widok i Szewską, przejście rozpocznie się od strony ulicy Szewskiej w kierunku Parku Staromiejskiego. Kładka zostanie zaprojektowana i skonstruowana całkowicie przez młodzież w trakcie warsztatów, z kartonów, tektury, innych materiałów, stąd też nie znamy ostatecznego jej wyglądu, liczymy na kreatywność młodych ludzi. Całość będzie niezwykle kolorowa i barwna. Zarówno po jednej stronie ulicy, jak i drugiej powstanie duży napis KŁADKA KAPELUSZNIKÓW.

Kładkę stworzy korowód ludzi, będzie mobilna, postaci ubrane w elementy tworzące konstrukcję np. niosące fragment kładki. W rezultacie ustawiając się w rzędzie stworzą ścianę, z jednej i z drugiej strony ulicy, wyznaczą przejście - tworząc pozornie istniejącą kładkę. Wszyscy uczestnicy, postaci - kładki oraz inne zaangażowane osoby powinni mieć nakrycie głowy (młodzież 150 osób wykonane przez siebie na warsztatach).
Główny artysta - Kamila Fyda-Sikorska, stworzy 150 sztuk zostaną one rozdane wszystkim chętnym przez ucharakteryzowanych Kapeluszników. Pół godziny do godziny przed samym „Przejściem” dokładną dokumentację fotograficzną (portret każdej osoby, która otrzymała darmowy kapelusz), wykona Artema Santimovskyi z Ukrainy wraz z uczniami szkół ALA na specjalnie przygotowanym tle. Przemarsz przez Kładkę będzie przypominał przemarsz grupy cyrkowej, uczestnicy ciekawie ucharakteryzowani (wielu wolontariuszy, kuglarze) na różne postaci (
m.in. postaci cyrkowe, Klowna, Błazna, itd) będą żonglować, przechodzić na szczudłach, puszczać bańki mydlane, bawić publiczność.

Każdy uczestnik warsztat
ów artystycznych zobowiązuje się do udziału w wydarzeniu dnia 20 czerwca 2015, zaprezentuje wykonane przez siebie nakrycie głowy. Osoba prowadząca, zachęcać będzie przechodniów do wspólnej zabawy przez megafon. Całość projektu Kładka Kapeluszników, zwieńczona będzie piknikiem w Parku Staromiejskim, koło Teatru Lalek. Zaproszeni są uczestnicy wydarzenia "Przejścia" oraz wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału.
 
Młodzież z Zespołu Szkół nr 23 we Wrocławiu, szkół ALA Autorskie Licea Artystyczne oraz policealnej szkoły ABRYS spotkają się z międzynarodowymi wolontariuszami z Stowarzyszenia Semper Avanti, gdzie poznają kulturę ich kraju i możliwość obcowania z nią poprzez spotkanie, prezentację multimedialną, potrawy regionalne itp. Młodzież z Polski zapreznetuje wolontariuszom kulturę i zwyczaje naszego kraju.

Zarówno przy Parku Staromiejskim jak i w miejscu gdzie zbierają się wszyscy uczestnicy Przejścia przy dużym napisie KŁADKA KAPELUSZNIKÓW postawimy baner informujący o działaniach projektu, krótka historia kładki, opis zaangażowanych szkół, organizacji. Przez cały czas działań koło każdego z banerów stał będzie jeden Kapelusznik, który dodatkowo będzie dopowiadać o projekcie zainteresowanym przechodniom.

Poza warsztatami tworzenia kapeluszy i tworzenia kładki, w których uczestnicy zaproszona młodzież zorganizujemy konkurs dla młodzieży ze wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i średnich z Wrocławia i poza. Konkurs na stworzenie kapelusza, nakrycia głowy inspirowanego kulturą innych krajów rozstrzygniemy go podczas pikniku w Parku Staromiejskim. Konkursowe prace zostaną dostarczone komisji na dwa tygodnie przed oficjalnym wydarzeniem.
Trzy główne nagrody w konkursie na najciekawszy kapelusz: nauka w szkołach ALA i ABRYS. Główna nagroda dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych całkowicie zrefundowana nauka 3 lata Liceum Ogólnokształcące i 4 lata Liceum Plastyczne, dla licealistów 2.5 letnia nauka w Policealnym Niepublicznym Autorskim Studium Dizajnu i Fotografii ABRYS oraz drobne nagrody pocieszenia, wyróżnienia. Konkursowe kapelusze zostaną zaprezentowane (zawieszone) na specjalnie przygotowanej konstrukcji, drzewach na żyłkach, na wysokości człowieka, tak aby przechodnie mogli mierzyć zawieszone nakrycia głowy, robić sobie w nich zdjęcia. Podczas trwania pikniku w Parku Staromiejskim Kamila Fyda-Sikorska poprowadzi warsztaty tworzenia kapeluszy.
 
Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy młodzież z Ukrainy, która przyjedzie do nas 17 czerwca, aby uczestniczyć w wydarzeniu oraz seniorki z Wrocławskiego Klubu Seniora.
 
W dniu wydarzenia 20 czerwca 2015 roku młodzież przybędzie na miejsce "Przejścia" (skrzyżowanie ulicy Kazimierza Wielkiego z Widok, przechodząca w Szewską) z dwóch punktów. Przemarsz ze szkoły "ALA" Autorskie Licea Artystyczne z ulicy Robotniczej 36 (pierwsza grupa). Wymarsz z Zespołu Szkół nr 23 z ulicy Dawida 9-11 (druga grupa). Młodzież będzie ciekawie ucharakteryzowana i umalowana.

 

Fotogaleria: STWÓRZ KAPELUSZ